วันราชภัฏ2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ : ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 " กิจกรรมประกอบด้วย

- พับถุงยาเพื่อโรงพยาบาล

- ประดิษฐ์และตกแต่งถุงผ้า

- นิทรรศการออนไลน์

- บริจาคถุงผ้าเพื่อโรงพยาบาล

- รับบริจาคยาให้โรงพยาบาลชายแดน