ขอเชิญร่วมเสนอคัดเลือกหนังสือใหม่

ข่าวดีสำหรับนักอ่านชาวราชภัฏฯ !!! สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาการเสนอคัดเลือกหนังสือใหม่กันไปยาวๆ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรไปคัดเลือกหนังสือใหม่ได้ที่ร้านหนังสือใกล้บ้าน ได้แก่ 1) ร้านธิงค์สเปซ บีทูเอส สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา 2) ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา 3) ร้านนายอินทร์ สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 4) ร้านนายอินทร์ สาขาเทสโก้ โลตัส หัวทะเล 5) ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา 6) ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และ 7) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือหากอาจารย์ท่านใดต้องการไปคัดเลือกหนังสือใหม่ด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยสำนักวิทยบริการฯ จะมีบริการรถรับส่ง ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมในแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3tELjW0 หรือ Line official : @671awsrp ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2331, 2332 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-5637360, Line official : @671awsrp