ขั้นตอนตรวจสอบค่าปรับ

พื่อป้องกันการเสียค่าปรับ ผู้ใช้บริการโปรดตรวจสอบค่าปรับ
และหนังสือค้างส่งง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ผ่านเว็บไซต์ http://arc2.nrru.ac.th/liberty/libraryHome.do

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
Line id : @zhy0303m