ข้อมูลวีดีโอ

อบรมและแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล IG Library Eboo

หมวด: Youtube

เนื้อหา

หัวข้อการบรรยายประกอบไปด้วย

 1. IG Library : Arcler Education Collection

 2. Ebook IG Library Collection : Medical and Healthcare Nurse Collection

 3. Ebook IG Library Collection : Business Expert Press

 4. การใช้งาน MyLOFT ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ได้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง