14 กุมภา วันราชภัฏ

ขอเชิญร่วมเสนอคัดเลือกหนังสือใหม่

ข่าวดีสำหรับนักอ่านชาวราชภัฏฯ !!! สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาการเสนอคัดเลือกหนังสือใหม่กันไปยาวๆ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรไปคัดเลือกหนังสือใหม่ได้ที่ร้านหนังสือใกล้บ้าน ได้แก่ 1) ร้านธิงค์สเปซ บีทูเอส สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา 2) ร้านนายอินทร์ สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา 3) ร้านนายอินทร์ สาขาศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 4) ร้านนายอินทร์ สาขาเทสโก้ โลตัส หัวท...

วิธีการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัส COVID-19

วันราชภัฏ2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ : ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 " กิจกรรมประกอบด้วย - พับถุงยาเพื่อโรงพยาบาล - ประดิษฐ์และตกแต่งถุงผ้า - นิทรรศการออนไลน์ - บริจาคถุงผ้าเพื่อโรงพยาบาล - รับบริจาคยาให้โรงพยาบาลชายแดน

วันหยุดให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันหยุดให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

Databases Training 2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการอบรมการสืบค้นหนังสือ ฐานข้อมูล บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี สนใจติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ฯ โทร. 044-009009 ต่อ 2312

เปิดให้บริการ 24-Hours BookDrop

ขณะนี้ ห้องสมุดได้เพิ่มจุดบริการ ตู้รับคืนหนังสือนอกสถานที่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 จุดบริการ ดังนี้ 1. ตู้คืนอัตโนมัติ หน้าห้องสมุด 2. ตู้คืนอัตโนมัติ ณ หัวลำโพง (ตู้สีชมพู) 3. ตู้คืนอัตโนมัติ ณ ชั้น1 อาคาร 31 (ตู้สีชมพู) 4. ตู้คืน ณ คณะครุศาสตร์ (ตู้สีฟ้า) 5. ตู้คืน ณ คณะวิทยาการจัดการ (ตู้สีฟ้า) 6. ตู้คืน ณ ชั้น 1 อาคาร 27 (ตู้สีฟ้า) - โดยผู้ใช้สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนดังกล่าว ได้ตลอด...

ปิดให้บริการในวันที่ 19-20 มกราคม 2563

ห้องสมุดพร้อมเปย์...เล่มไหนอยากอ่าน เราจัดให้

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและลงนามความร่วมมือในโครงการ “เล่มไหนอยากอ่าน เราจัดให้” ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และร้านหนังสือชั้นนำ 8 ร้านในจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ งานกลางเดิ่น บริเวณลานหน้าเรือนโคราช ซึ่งจะมีร้านหนังสือมาออกร้านขายหนังสือภายในงานด้วย พร้อมกันนี้นักอ่านชาวราชภัฏฯ สามารถเลือกหนังสือเล่ม...

จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมี รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองคณบดีและตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งปรึกษาหารื...

Pages